Projekty

Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum

 

Názov projektu:

„Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum“ – zriadenie a spolupráce Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti

Číslo projektu: HUSKROUA/1001/083
Program: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HUSKROUA 2007-2013
Prioritná os: Podpora spolupráce „ľudia ľuďom“
Opatrenie: Inštitucionálna spolupráca
Trvanie projektu: 01. 06. 2012 – 31. 11. 2014
Rozpočet projektu: 447 223,21 €
Spolufinancovanie z ERDF: 402 500,88 €
Národné spolufinancovanie: 44 722,33 €
Rozpočet ARR PSK: 80 360,00 €
Vedúci partner projektu: Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Slovensko
Partneri projektu:

- Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Slovensko

- Regionálna kultúrno-vzdelávacia organizácia „Matica Slovenská v Zakarpatsku“, Ukrajina

- Ukrajinsko-slovenské centrum cezhraničnej spolupráce „Carpathians“, Ukrajina

Hlavný cieľ:

Zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu sociálne a spôsobom medzi Slovenskými a Ukrajinskými prihraničnými regiónmi cez zriadenie inštitucionálnej a informačnej platformy pre efektívnu spoluprácu.

Aktivity:

- WP1: Manažment a publicita

- WP2: Zriadenie „Slovensko-ukrajinského kultúrneho centra“ pre efektívnu spoluprácu – slovensko-ukrajinská sieť

- WP3: Prezentácia a spolupráca v rámci Slovensko-ukrajinského kultúrneho dedičstva

- WP4: Príprava strategického dokumentu „Akčný plán slovensko-ukrajinskej spolupráce do roku 2020“

- WP5: Mediálna prezentácia cezhraničnej spolupráce

Odkazy na weby partnerov:  www.skuacc.eu
Kontakt:

Katarína Petrikova

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov