Projekty

THEmatic Transnational church Route development

 

Názov projektu:

THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society

Číslo projektu: 4CE466P4
Program: Operačný program Stredná Európa
Prioritná os: Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov
Oblasť podpory: Využívanie kultúrnych zdrojov k zvyšovaniu atraktívnosti miest a regiónov
Trvanie projektu: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2014
Rozpočet projektu: 1 509 856,00 €
Spolufinancovanie z ERDF: 1 214 923,20 €
Národné spolufinancovanie: 294 932,80 €
Rozpočet ARR PSK: 100 469,00 €
Vedúci partner projektu: Association of Municipalities in the Upper-Tisza Area, Maďarsko
Partneri projektu:

- PP2 Public Service Organisation Bohemian Switzerland, Česká republika

- PP3 Centre for Technology Structure Development, Nemecko

- PP4 Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Slovensko

- PP5 Province of Turin, Taliansko - PP6 LAMORO Development Agency, Taliansko

- PP7 Diocese Graz-Seckau, Rakúsko

- PP8 Association of Communes and Cities of Malopolska Region, Poľsko

- PP9 Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovinsko

- PP10 Business Suport Centre, Ltd, Kranj, Slovinsko

- PP11 Province of Padua, Taliansko

Hlavný cieľ:

Záchrana a trvalo udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva založené na chrámoch v 11 partnerských regiónoch. Hlavný cieľ je zvýšiť konkurencieschopnosť partnerských regiónov kapitalizáciou kultúrneho dedičstva, vytvorením dlhodobých stratégií pre využívanie kultúrneho dedičstva v partnerských regiónoch a zvyšovaním povedomia miestnych aktérov o záchrane kultúrneho dedičstva.

Aktivity:

- WP1 Management and coordination (zodpovedný partner: Association of Municipalities in the Upper-Tisza Area, Maďarsko)

- WP2 Communication, knowledge, management, dissemination (zodpovedný partner: Public Service Organisation Bohemian Switzerland, Česká republika)

- WP3 Targeted analysis of tangible and intangible cultural heritage (zodpovedný partner: LAMORO Development Agency, Taliansko)

- WP4 Piloting innovative solutions for sustainable marketing services (zodpovedný partner: Association of Communes and Cities of Malopolska Region, Poľsko)

- WP5 Designing transnational marketing strategies and governance models (zodpovedný partner: Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovinsko)

Odkazy na weby partnerov: www.thetris.eu
Kontakt:

Mgr. Matúš Goč

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov