Projekty

Developing senior tourism in remote regions

Názov projektu:

TOURAGE – Developing senior tourism in remote regions

Číslo projektu:
Program: Operačný program INTERREG IVC
Prioritná os: Inovácie a vedomostná ekonomika
Oblasť podpory: Podnikanie a MSP
Trvanie projektu: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014
Rozpočet projektu: 1 831 447,00 €
Spolufinancovanie z ERDF: 1 508 458,00 €
Národné spolufinancovanie: 342 699,00 €
Rozpočet ARR PSK: 133 828,00 €
Vedúci partner projektu: Regional Council of North Karelia, Fínsko
Partneri projektu:

- Bourgas Regional Tourist Association, Bulharsko

- Region of East Macedonia & Thrace, Grécko

- Lake Balaton Development Coordination Agency, Maďarsko - Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency, Maďarsko

- West Regional Authority, Írsko

- Vidzeme Planning Region, Lotyšsko

- Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, Poľsko

- Podkarpackie Region, Poľsko

- North-West Regional Development Agency, Rumunsko (partner do roku 2013)

- County Council of Granada, Španielsko

- Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Slovensko

Hlavný cieľ:

Celkovým cieľom projektu je posilnenie regionálnej ekonomiky prostredníctvom rozvoja seniorského cestovného ruchu a podpora aktívneho a zdravého starnutia. Projekt si kladie za cieľ informovať zodpovedných pracovníkov regionálnych úradov s rozhodovacími právomocami a politikov v regiónoch o problémoch a prínosoch seniorského cestovného ruchu, jeho budúcnosti a trendoch a predovšetkým o výmene skúseností medzi partnermi.

Aktivity:

- Identifikácia a výmena dobrých príkladov, ktoré pomáhajú prekonať problémy spojené so seniorským cestovným ruchom („strieborná turistika“) - rozvíjať jasnú predstavu o možnostiach strieborného turizmu v regiónoch

- Vyhodnotenie najdôležitejších problémov strieborného cestovného ruchu v regiónoch

- Výmena skúseností v seniorskom cestovnom ruchu prostredníctvom úspešných seminárov, pracovných skupín a študijných pobytov

- Prehlbovanie vzťahov medzi partnermi

- Rozvoj spoločných metodík a tvorba odporúčaní na základe dobrých príkladov vymieňaných v rámci projektu

- Šírenie získaných výsledkov pre celoeurópsky benefit

- Zvýšenie sieťovania v rámci európskych sietí v oblasti striebornej ekonomiky a projektov - Podpora udržateľného regionálneho hospodárstva a blahobytu

Odkazy na weby partnerov: www.tourage.eu
Kontakt:

Mgr. Matúš Goč

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ďaľšie informácie

  • Program: Operačný program INTERREG IVC
  • Trvanie projektu: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov