Projekty

CULTURAL RESOURCES in the MOUNTAINS AREA - CRinMA

Názov projektu:          Cultural Resources in the Mountain Areas (CRinMA)

Číslo projektu:           PGI01996

 Operačný program:   INTERREG EUROPE 2014-2020

Špecifický cieľ:           4.1. Improving natural and cultural heritage policies

Vedúci partner :         Malopoľské vojvodstvo, Poľsko

 Zhrnutie projektu:

Ochrana kultúrneho dedičstva v horských oblastiach je životne dôležitá pre zabezpečenie kultúrnej diverzity v Európe a zachovaní miestnych tradícií a zvykov pre ďalšie generácie. Avšak, táto oblasť je často prehliadaná a miestne komunity nemajú dostatočný potenciál a finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľného využívania kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu by mala byť poskytnutá väčšia podpora na regionálnej úrovni. Cieľom projektu CRinMA je zlepšenie regionálnych politík s cieľom zabezpečiť lepšiu podporu pre horské oblasti bohaté na nehmotné a hmotné kultúrne zdroje.

Na základe predchádzajúcich bohatých skúsenostiach s implementáciou cezhraničných programov sa partneri rozhodli sústrediť na horské oblasti v prihraničných regiónoch, pričom predpokladajú, že mnohé výzvy budú podobné. Všetky regióny CRinMA sú oprávneným územím v rámci aspoň jedného cezhraničného programu a čelia problémom typickým pre prihraničné regióny. Zároveň všetci partneri majú možnosti ovplyvniť miestnych aktérov na oboch stranách hranice, čo môže priniesť nový rozmer celému projektu.

Tematicky je projekt zameraný na dedičstvo spojené s horskými komunitami, architektúrou, tradíciami, ich zvykmi a zručnosťami. V niektorých európskych regiónoch, vrátane Malopoľského, Podkarpatského a Prešovského regiónu, je tento typ dedičstva zachovávaný prostredníctvom skanzenov. Partneri by radi našli riešenia, ako tieto múzeá drevenej architektúry oživili a viac prepojili s miestnymi komunitami, čo môže viesť k lepšej prezentácii a ochrane nielen hmotného ale aj nehmotného dedičstva. Výmena skúseností a prenos „dobrých praktík“ medzi rôznymi regiónmi a horskými oblasťami (Karpaty, Alpy a Gerês-Xurés) povedie k vypracovaniu praktických riešení s cieľom uľahčiť zhodnotenie a lepšiu ochranu vzácneho kultúrneho dedičstva v týchto vzdialených lokalitách.

Partneri:

Vedúci partner:

The Malopolska Region, PL

PP2

The Podkarpackie Region, PL

PP3

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, SK

PP4

INORDE Institut of Economic Development of Ourense Province, ES

PP5

Municipality of Montalegre, PT

PP6

European Association of elected representatives from Mountain regions, FR

PP7

UNCEM Piedmont – Union of Mountain Municipalities Piedmontese Delegation, IT

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:

1 217 250,00 EUR

EFRR:

1 034 62,50 EUR

Vlastné zdroje:

182 587,50 EUR

Rozpočet ARR PSK:

Celkový rozpočet:

144 450,00 EUR

EFRR (85%):

122 782,50 EUR

Vlastné zdroje (15%):

21 667,50 EUR

 

Trvanie projektu:

Fáza 1: 01/03/2017 – 30/06/2019

Fáza 2: 01/07/2019 – 30/06/2021

Oficiálna webstránka projektu:

https://www.interregeurope.eu/crinma/

Čítať ďalej...

OSIRIS - INTERREG EUROPE 2014-2020

„OSIRIS“

OSIRIS – Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS (Otvorené sociálne inovácie riadené co-kreatívnymi inovačnými ekosystémami)  je medzinárodný projekt realizovaný v rámci programu INTERREG EUROPE 2014-2020.

Cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov zameraných na investície pre rast a zamestnanosť a tam, kde je to vhodné, ETC programov, ktoré podporujú aplikáciu inovácií aktérmi v regionálnych inovačných reťazcoch v oblasti "smart špecializácií" a inovatívnych príležitostí. Všeobecným cieľom je zlepšiť návrh a implementáciu otvorených sociálnych inovácií vedených co-kreatívnymi regionálnymi inovačnými ekosystémami, zvýšiť rast a zamestnanosť v regiónoch, podporou podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a zvyšovaním spoločenskej kvality života. OSIRIS je venovaný potrebám a výzvam vytvárať spoločné vízie na tvorbu inteligentných produktov a služieb poskytovaných verejným a súkromným sektorom v rôznych odvetviach (zdravotníctvo, sociálna inklúzia, kreatívny priemysel, cestovný ruch,...).

V rámci PSK sa ARR PSK chce zamerať na implementáciu Integrovaného Regionálneho Operačného Programu 2014-2020, a konkrétne na riešenie vyššie uvedených problémov cez podporu a zefektívnenie implementácie Prioritnej osi č. 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v PSK.

Partneri projektu:

Vedúci partner:          Region Västerbotten, Švédsko

Partner 2:                    Regional Council of Ostrobothnia, Fínsko

Partner 3:                    Autonomous Province of Trento, Taliansko

Partner 4:                    Province of Drenthe, Holandsko

Partner 5:                    Computer Technology Institute and Press Diophantus, Grécko

Partner 6:                    Åbo Akademi University, Fínsko

Partner 7:                    Municipality of Fundão, Portugalsko

Partner 8:                    Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Slovensko

Trvanie projektu:

Fáza 1 (30 mesiacov): 01/04/2016 – 30/09/2016

Fáza 2 (24 mesiacov): 01/10/2018 – 30/09/2020

Financovanie projektu:

Celkový rozpočet projektu: 1,715,322.00 EUR
Rozpočet ARR PSK: 149,267.00 EUR
EFRR 85% (ARRPSK): 126,876.95 EUR
Vlastné zdroje (ARR PSK): 22,390.05 EUR

 Oficiálnu stránku nájdete na tomto linku:

 Oficiálna stránka

          

           

Čítať ďalej...

ONLINE súťaž nápadov

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu podporeného Medzinárodný Vyšehrádskym Fondom pod názvom "THE BRAIN FACTORY" realizuje národné kolo medzinárodnej online súťaže start - upov, do ktorej sa môže zapojiť každý s inovatívnym nápadom. Tvoj nápad sa môže týkať akejkoľvek oblasti, avšak mal by byť unikátny a realizovateľný. Neváhaj a prihlás sa do 15.06.2016 na stránke www.brainfactory.hu a najlepšie 3 nápady získajú vecnú odmenu v hodnote 300eur a postúpia do medzinárodného kola krajín V4, kde získajú nielen peňažnú výhru, ale hlavne nové kontakty a odbornú podporu pre realizáciu svojho nápadu. Súťaž trvá do 15.06.2016

Facebook: www.facebook.com/BrainfactoryV4, Tel.: 051/7465 388, 051/7465 389

Čítať ďalej...

Developing senior tourism in remote regions

Názov projektu:

TOURAGE – Developing senior tourism in remote regions

Číslo projektu:
Program: Operačný program INTERREG IVC
Prioritná os: Inovácie a vedomostná ekonomika
Oblasť podpory: Podnikanie a MSP
Trvanie projektu: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014
Rozpočet projektu: 1 831 447,00 €
Spolufinancovanie z ERDF: 1 508 458,00 €
Národné spolufinancovanie: 342 699,00 €
Rozpočet ARR PSK: 133 828,00 €
Vedúci partner projektu: Regional Council of North Karelia, Fínsko
Partneri projektu:

- Bourgas Regional Tourist Association, Bulharsko

- Region of East Macedonia & Thrace, Grécko

- Lake Balaton Development Coordination Agency, Maďarsko - Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency, Maďarsko

- West Regional Authority, Írsko

- Vidzeme Planning Region, Lotyšsko

- Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, Poľsko

- Podkarpackie Region, Poľsko

- North-West Regional Development Agency, Rumunsko (partner do roku 2013)

- County Council of Granada, Španielsko

- Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Slovensko

Hlavný cieľ:

Celkovým cieľom projektu je posilnenie regionálnej ekonomiky prostredníctvom rozvoja seniorského cestovného ruchu a podpora aktívneho a zdravého starnutia. Projekt si kladie za cieľ informovať zodpovedných pracovníkov regionálnych úradov s rozhodovacími právomocami a politikov v regiónoch o problémoch a prínosoch seniorského cestovného ruchu, jeho budúcnosti a trendoch a predovšetkým o výmene skúseností medzi partnermi.

Aktivity:

- Identifikácia a výmena dobrých príkladov, ktoré pomáhajú prekonať problémy spojené so seniorským cestovným ruchom („strieborná turistika“) - rozvíjať jasnú predstavu o možnostiach strieborného turizmu v regiónoch

- Vyhodnotenie najdôležitejších problémov strieborného cestovného ruchu v regiónoch

- Výmena skúseností v seniorskom cestovnom ruchu prostredníctvom úspešných seminárov, pracovných skupín a študijných pobytov

- Prehlbovanie vzťahov medzi partnermi

- Rozvoj spoločných metodík a tvorba odporúčaní na základe dobrých príkladov vymieňaných v rámci projektu

- Šírenie získaných výsledkov pre celoeurópsky benefit

- Zvýšenie sieťovania v rámci európskych sietí v oblasti striebornej ekonomiky a projektov - Podpora udržateľného regionálneho hospodárstva a blahobytu

Odkazy na weby partnerov: www.tourage.eu
Kontakt:

Mgr. Matúš Goč

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Ďaľšie informácie

  • Program Operačný program INTERREG IVC
  • Trvanie projektu 01. 01. 2012 – 31. 12. 2014
Čítať ďalej...

THEmatic Transnational church Route development

 

Názov projektu:

THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society

Číslo projektu: 4CE466P4
Program: Operačný program Stredná Európa
Prioritná os: Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov
Oblasť podpory: Využívanie kultúrnych zdrojov k zvyšovaniu atraktívnosti miest a regiónov
Trvanie projektu: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2014
Rozpočet projektu: 1 509 856,00 €
Spolufinancovanie z ERDF: 1 214 923,20 €
Národné spolufinancovanie: 294 932,80 €
Rozpočet ARR PSK: 100 469,00 €
Vedúci partner projektu: Association of Municipalities in the Upper-Tisza Area, Maďarsko
Partneri projektu:

- PP2 Public Service Organisation Bohemian Switzerland, Česká republika

- PP3 Centre for Technology Structure Development, Nemecko

- PP4 Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Slovensko

- PP5 Province of Turin, Taliansko - PP6 LAMORO Development Agency, Taliansko

- PP7 Diocese Graz-Seckau, Rakúsko

- PP8 Association of Communes and Cities of Malopolska Region, Poľsko

- PP9 Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovinsko

- PP10 Business Suport Centre, Ltd, Kranj, Slovinsko

- PP11 Province of Padua, Taliansko

Hlavný cieľ:

Záchrana a trvalo udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva založené na chrámoch v 11 partnerských regiónoch. Hlavný cieľ je zvýšiť konkurencieschopnosť partnerských regiónov kapitalizáciou kultúrneho dedičstva, vytvorením dlhodobých stratégií pre využívanie kultúrneho dedičstva v partnerských regiónoch a zvyšovaním povedomia miestnych aktérov o záchrane kultúrneho dedičstva.

Aktivity:

- WP1 Management and coordination (zodpovedný partner: Association of Municipalities in the Upper-Tisza Area, Maďarsko)

- WP2 Communication, knowledge, management, dissemination (zodpovedný partner: Public Service Organisation Bohemian Switzerland, Česká republika)

- WP3 Targeted analysis of tangible and intangible cultural heritage (zodpovedný partner: LAMORO Development Agency, Taliansko)

- WP4 Piloting innovative solutions for sustainable marketing services (zodpovedný partner: Association of Communes and Cities of Malopolska Region, Poľsko)

- WP5 Designing transnational marketing strategies and governance models (zodpovedný partner: Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovinsko)

Odkazy na weby partnerov: www.thetris.eu
Kontakt:

Mgr. Matúš Goč

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Čítať ďalej...

Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum

 

Názov projektu:

„Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum“ – zriadenie a spolupráce Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti

Číslo projektu: HUSKROUA/1001/083
Program: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HUSKROUA 2007-2013
Prioritná os: Podpora spolupráce „ľudia ľuďom“
Opatrenie: Inštitucionálna spolupráca
Trvanie projektu: 01. 06. 2012 – 31. 11. 2014
Rozpočet projektu: 447 223,21 €
Spolufinancovanie z ERDF: 402 500,88 €
Národné spolufinancovanie: 44 722,33 €
Rozpočet ARR PSK: 80 360,00 €
Vedúci partner projektu: Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Slovensko
Partneri projektu:

- Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Slovensko

- Regionálna kultúrno-vzdelávacia organizácia „Matica Slovenská v Zakarpatsku“, Ukrajina

- Ukrajinsko-slovenské centrum cezhraničnej spolupráce „Carpathians“, Ukrajina

Hlavný cieľ:

Zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu sociálne a spôsobom medzi Slovenskými a Ukrajinskými prihraničnými regiónmi cez zriadenie inštitucionálnej a informačnej platformy pre efektívnu spoluprácu.

Aktivity:

- WP1: Manažment a publicita

- WP2: Zriadenie „Slovensko-ukrajinského kultúrneho centra“ pre efektívnu spoluprácu – slovensko-ukrajinská sieť

- WP3: Prezentácia a spolupráca v rámci Slovensko-ukrajinského kultúrneho dedičstva

- WP4: Príprava strategického dokumentu „Akčný plán slovensko-ukrajinskej spolupráce do roku 2020“

- WP5: Mediálna prezentácia cezhraničnej spolupráce

Odkazy na weby partnerov:  www.skuacc.eu
Kontakt:

Katarína Petrikova

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Čítať ďalej...

Posilňovanie vzťahov medzi PL a SK hasičskými zbormi

 

Názov projektu:

Posilňovanie vzťahov a výmena skúseností medzi poľskými a slovenskými hasičskými zbormi

Číslo projektu:  PL-SK/PO/IPP/III/018
Program:  Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
Prioritná os:  III. Podpora miestnych iniciatív
Trvanie projektu:  01. 10 2013 – 30. 06.2014
Rozpočet projektu:  35 288,00 €
Spolufinancovanie z ERDF:  29 994,80 €
Národné spolufinancovanie:  3 528,80 €
Rozpočet ARR PSK:  1 764,40 €
Vedúci partner projektu:  Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Partneri projektu: - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Slovensko
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Poľsko
Hlavný cieľ:

Zintenzívnenie a skvalitnenie spolupráce hasičských a záchranných

v slovensko-poľskom prihraničnom regióne prostredníctvom výmeny skúseností

a utužovaním priateľských

Aktivity:

- Výmena skúseností a vedomostí medzi poľskými hasičskými zbormi a tvorba spoločných postupov prosteredníctvom spoločných odborných aktivít.

- Posilnenie formálnych a neformálnych vzťahov medzi profesionálnymi a dobrovoľníckymi hasičskými zbormi.

- Zvýšenie povedomia verejnosti o práci požiarnych zborov prostredníctvom propagačných aktivít.

Odkazy na weby partnerov:  
Kontakt:

Mgr. Matúš Goč

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A, 08001 Prešov

Tel: 051/7465 389

Fax: 051/7465 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov